İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Bayburt Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Misyon ve Vizyon

GÖREVLERİMİZ (MİSYONUMUZ)

 

5902 sayılı kanunun 18. maddesinin 2. fıkrası gereği;

    İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek,
    Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak,
    İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek,
    Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek,
    Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak,d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak,d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak,
    Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek,
    İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak,
    Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek,
    Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek,
    İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak,
    Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek,

 

AMAÇLARIMIZ (VİZYONUMUZ)

İlimizdeki afet zararlarını azaltmak amacıyla, kurum-kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan, standart, esas ve usulleri belirleyen ve denetleyen “Çağdaş Afet ve Acil Durum Yönetim” modeli oluşturmak.
 
İLKELERİMİZ
 • Yeniliğe Açık Olmak,
 • Sorumluluk Bilinci,
 • Yüksek Özgüven,
 • Katılımcılık,
 • Şeffaflık,
 • Nesnellik,
 • İşbirliği ve Koordinasyon,
 • Hesap Verebilirlik,
 • Paylaşımcılık,
 • Problem Çözücü Olma,
 • Doğruluk ve Güvenilirlik,
 • Teknolojik Gelişmelere Açıklık